top of page

Mentorschap

voor zorgprofessionals

Als zorgprofessional werk je met een client die moeite heeft met het borgen van haar of zijn persoonlijke belangen op het gebied van zorg, verzorging of persoonlijke begeleiding. Een mentor is dan mogelijk een optie om je client te helpen.

Waarom mentorschap?

Een mentor ondersteunt met name bij zorg, persoonlijke begeleiding en wonen. Een mentor treedt op als regisseur en neemt initiatieven om deze zaken op te starten of te verbeteren. Vertegenwoordiging door een mentor voorkomt ook dat je client beslissingen neemt waarvan diegene de gevolgen niet (meer) overziet. Want we zijn wettelijk bevoegd om voor jouw cliënt beslissingen te nemen op het gebied van verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding.

Vragen en contact

Voor vragen en kennismaken kan je met ons contact opnemen.

 

Wil je nog meer weten, bijvoorbeeld over hoe het mentorschap juridisch geregeld is? Kijk dan ook eens op de site van de rechtspraak.

Wat kost een mentor?

Aan mentorschap zijn kosten verbonden. De hoogte wordt bepaald door de overheid. Is het inkomen van jouw client erg laag, dan is er vaak een vergoeding mogelijk voor onze kosten. Je kunt de kosten hier vinden.

We doen het samen

Dat is voor ons heel belangrijk, want zonder de hulp van jou als zorgprofessional én van je client kunnen wij geen goede mentor zijn. Daarom maken we goede afspraken over hoe we samen gaan werken. En hoe we met elkaar communiceren. Vanzelfsprekend heeft je cliënt bij ons een eigen vaste contactpersoon.

Vertrouwen

Het kan lastig zijn om het regelen van zorg volledig uit handen te geven. We vinden het heel belangrijk dat je ons hierin kunt vertrouwen. Dit doen we vooral vanuit een goede en open samenwerking. Zo kan er bijvoorbeeld altijd “live” met ons meegekeken worden in het eigen digitale dossier van je client.

Maar we willen ook benadrukken dat we gekwalificeerde mentoren zijn. Dat betekent dat we de juiste opleiding en ervaring hebben. En dat we ons werk doen op basis van door de rechter bepaalde regels en voorschriften.

Het Landelijk Kwaliteitsbureau controleert ons daarop, samen met een accountant. En ook de rechter die ons benoemd heeft als mentor kijkt ieder jaar met ons mee in het dossier. Tot slot zijn we lid van branchevereniging Horus

Hoe het werkt

Eerst gaan we samen in gesprek om te kijken wat de situatie is en de behoeften zijn. Als een mentor gewenst is dan regelen wij de aanvraag bij de rechtbank. Want een mentor wordt door de rechter benoemd.


Na de benoeming gaan we meteen weer met je client praten om te kijken of de hulp die er nu is voldoende (passend) is. Indien nodig regelen we andere zorg. Maar ook andere zaken kunnen we regelen. Bijvoorbeeld een andere woonplek of het beheren van een Persoons Gebonden Budget (PGB).


Iedere twee maanden komen we bij je client op bezoek om te kijken hoe het gaat. Als een andere mate van contact nodig is dan maken we daar samen afspraken over. Zo kunnen we bijvoorbeeld ook aanwezig zijn bij lastige gesprekken met zorgverleners. Of met familie. We helpen dan om goed te kunnen vertellen wat je client belangrijk vindt.


We zien bij mentorschap vaak dat het ook nodig is om hulp te krijgen met de financiën. Als bewindvoerder kunnen wij daar ook goed mee helpen. Op deze pagina kun je daar meer over lezen 

bottom of page