top of page

Budgetbeheer

voor zorgprofessionals

Als zorgprofessional werk je met een client die moeite heeft met het regelen van haar of zijn geldzaken. Misschien heeft je client onder bewind gestaan, of loopt het bewind binnenkort ten einde. En ziet je client er tegenop om alles weer zelf te regelen. Komt de stress alweer terug. Budgetbeheer is dan een optie om je client te (blijven) helpen. 

Waarom budgetbeheer?

Als budgetbeheerder ontzorgen we, want jouw client heeft niet langer stress over geld. We regelen alle geldzaken en nemen alle contacten met instanties en/of schuldeisers op ons. We zorgen voor helderheid, structuur en overzicht in de persoonlijke financiën. Met daarbij veel persoonlijke aandacht voor jouw client. Als het eventuele bewind van je client ten einde loopt kan dit heel geruisloos over gaan naar budgetbeheer, zonder dat je client daar last van heeft.

Vragen en contact

Voor vragen en kennismaken kun je met ons contact opnemen.

Wat kost budgetbeheer?

Dat spreken we samen met elkaar af, want dat is heel erg afhankelijk van welke werkzaamheden wij gaan doen. Het is en blijft maatwerk. Tijdens een kennismakingsgesprek kunnen we daar alles over vertellen. De kosten voor budgetbeheer betaalt je client zelf en worden niet vergoed vanuit de bijzondere bijstand.

We doen het samen

Voor ons erg belangrijk want zonder de hulp van jou en je client kunnen wij geen goede budgetbeheerder zijn. We maken goede afspraken hoe we samen gaan werken en met elkaar communiceren. Vanzelfsprekend heeft je cliënt bij ons een eigen vaste contactpersoon.

Vertrouwen

Het kan voor je client lastig zijn om de geldzaken uit handen te geven. We vinden het heel belangrijk dat er sprake is van goed vertrouwen. Dit realiseren we vanuit een goede en open samenwerking. Zo kan je client bijvoorbeeld altijd “live” met ons meekijken in het eigen digitale dossier.

Maar we willen ook dat je weet dat we gekwalificeerde bewindvoerders zijn. Dat betekent dat we de juiste opleiding en ervaring hebben, óók om budgetbeheer uit te voeren. Onze accountant controleert jaarlijks ook dossiers waar wij budgetbeheerder zijn en rapporteert hierover aan het Landelijk Kwaliteitsbureau. Bovendien zijn we lid van branchevereniging Horus.

Hoe het werkt

We gaan eerst samen met je client een gesprek aan om te kijken wat de situatie precies is. Als budgetbeheer inderdaad de oplossing is dan leggen we de afspraken vast in een overeenkomst. Welke werkzaamheden wij zullen doen, welke je client zelf blijft doen. Veelal is dit maatwerk, op basis van de specifieke situatie van jouw client. Ook maken we afspraken over onze vergoeding, die je client zelf betaalt.

Als de afspraken gemaakt zijn nemen we contact op met alle instanties om te zorgen dat de communicatie vanaf dat moment via ons loopt. Met behulp van een beheer- en leefgeldrekening zorgen we voor structuur en transparantie in de geldzaken.

Goed om te weten: in tegenstelling tot bewind is geen sprake van benoeming door een rechter. Het budgetbeheer is een onderlinge afspraak tussen jouw client en ons. Je client kan deze afspraak dus opzeggen als dat gewenst is.

bottom of page