top of page

Vragen en contact

Voor vragen en kennismaken kun je met ons contact opnemen.

Wil je nog meer weten, bijvoorbeeld over hoe het bewind juridisch geregeld is? Kijk dan ook eens op de site van de rechtspraak

Wat kost een bewindvoerder?

Aan bewind zijn kosten verbonden. De hoogte wordt bepaald door de overheid. Is het inkomen van je cliënt erg laag, dan is er vaak een vergoeding mogelijk voor onze kosten. Je kunt de kosten hier vinden.

We doen het samen

Voor ons erg belangrijk, want zonder de hulp van jou en je cliënt kunnen wij geen goede bewindvoerder zijn. We maken goede afspraken hoe we samen gaan werken en met elkaar communiceren. Vanzelfsprekend heeft je cliënt bij ons een eigen vaste contactpersoon.

Vertrouwen

Het kan voor je cliënt lastig zijn om de geldzaken volledig uit handen te geven. We vinden het heel belangrijk dat er sprake is van goed vertrouwen. Dit realiseren we vanuit een goede en open samenwerking. Zo kan je client bijvoorbeeld altijd “live” met ons meekijken in het eigen digitale dossier.

Maar we willen ook dat je weet dat we gekwalificeerde bewindvoerders zijn. Dat betekent dat we de juiste opleiding en ervaring hebben. En dat we ons werk doen op basis van door de rechter bepaalde regels en voorschriften.

Het Landelijk Kwaliteitsbureau controleert ons daarop, samen met een accountant. En ook de rechter die ons benoemd heeft als de bewindvoerder van uw cliënt kijkt ieder jaar met ons mee in het dossier.

Tot slot zijn we lid van branchevereniging Horus.

Hoe het werkt

We gaan eerst samen met je cliënt een gesprek aan om te kijken wat de situatie precies is. Als bewind inderdaad de oplossing is dan regelen we samen de aanvraag bij de rechtbank. Want een bewindvoerder wordt door de rechter benoemd.

Na de benoeming nemen we contact op met alle instanties om te zorgen dat de communicatie vanaf dat moment via de bewindvoerder loopt. Met behulp van een beheer- en leefgeldrekening zorgen we voor structuur en transparantie in de geldzaken. En afhankelijk van eventuele achterliggende problematiek gaan we op termijn en bij goed verloop gericht op zoek naar een uitweg. Je client krijgt zo veel mogelijk zicht op een zelfstandige toekomst.

Bewind

voor zorgprofessionals

Als zorgprofessional werk je met een client die moeite heeft met het regelen van haar of zijn geldzaken. Bewind is dan mogelijk een optie om je client te helpen.

Waarom bewind?

Als bewindvoerder ontzorgen we, want jouw client heeft niet langer stress over geld. We regelen alle geldzaken en nemen alle contacten met instanties en/of schuldeisers op ons. We zorgen voor helderheid, structuur en overzicht in de persoonlijke financiën. Met daarbij veel persoonlijke aandacht voor jouw client.

bottom of page